Book

Záhady a tajemství sv.Agapita Pečerského


Skupina vědců spolu se Sergejem Nikitinem, který je světoznámým odborníkem na sestavování (plastickou rekonstrukci) podoby na základě kosterních ostatků, prováděla unikátní výzkumy v Blízkých jeskyních Kyjevo-pečerské lavry.

Pro ty, kteří o Kyjevo-pečerské lavře ještě neslyšeli, je to jedno z posvátných míst evropských pravoslavných svatyní. V Bližních a Dalních jeskyních tiše odpočívají svatí mniši, kteří žili téměř před tisíci lety.


Výsledky výzkumů byly ohromující, zvlášť když šlo o ostatky sv.Agapita Pečerského. V jejich blízkosti rostliny zrychlovaly svůj růst a časem se stávaly odolnější a „zdravější“, voda měnila svoji strukturu a získávala léčivé vlastnosti. Vědci zjistili, že v mísnosti s ostatky je snížené pole radioaktivity. Agapitovy ostatky mají dále silný baktericidní účinek na kvalitu ovzduší. Studie poukázaly na přítomnost jakéhosi pole, na dosud neznámý druh energie, která se kolem relikvií vyskytuje.


To nejzajímavější ale je, že byla objevena jakási zvláštní cykličnost ve „vyzařování“ ostatků. V určitých dnech (od 25.2.) se toto „pole“ ostře zesilovalo, a to mnohonásobně. Dá se říct, že se chovalo tak, jako by patřilo živému organizmu!


V současné době, kdy díky profesionální práci Sergeje Nikitina už známe pravou tvář prvního slovanského lékaře, se objevil unikátní obraz – portrét sv. Agapita Pečerského od výtvarnice Anastasie Novych. Navzdory skutečnosti, že je tento obraz jen umělecké dílo, zaznamenalo mnoho lidí jeho mimořádné působení a doslova živý pohled sv. Agapita Pečerského. Kupodivu i kopie tohoto obrazu, ve formě fotografií, pohlednic a kalendářů neztrácejí tento mimořádný účinek. Obraz očividně přenáší „něco“ skrytého a nevysvětlitelného, co vyvolává tento úžasný efekt. Mnoho lidí tvrdí, že se Agapitův výraz na fotografiích obrazu Anastasie Novych nevysvětlitelně proměňuje, jako by předvídal události, upozorňoval na úmysly lidí a dávál klíč k řešení složitých životních otázek. Zdá se, že pohled Agapita proniká do nejhlubších zákoutí duše. Někteří říkají, že je jeho pohled pronikavý a přísný. Jiní, že pohled má sv.Agapit teplý, milý, přívětivý. Ale všichni se shodují na tom, že je opravdu živý!

Portrét Agapita Pečerského udivuje profesionální fotografy, kameramany, polygrafisty. Ne každému člověku totiž dovolí, aby jej zachytil tak, jak vypadá na portrétu. Všichni jsou ale za jedno v tom, že má mnoho tváří ve svém projevu.


Unikátní obraz sv. Agapita před významným rokem 2012! Shoda okolností? Nebo možná dar osudu? Je to pádný důvod, aby se všichni lidé dobré vůle zamysleli nad tím, s jakými myšlenkami a skutky vstupujeme do nového roku a jaká nás čeká budoucnost. Velmi mnoho v budoucnu záleží skutečně jen na nás, na naší osobní volbě, kterou děláme tady a teď, na naší práci na sobě a na upřímné pomoci lidem kolem nás. „Když myšlenky vycházejí ze samotného srdce, pak všechno napomáhá tomu, abychom uskutečnili svá přání.


Portrét sv. Agapita Pečerského


Stáhnout >> [2768]