Ženský princip - mocný pramen životní síly


…U pravých učedníků Ježíše, pravých následovníků Jeho Učení, byla oslavována právě harmonie mezi mužským a ženským principem, tak jak to učil Ježíš. Konaly se takzvané agapé, což v překladu z řečtiny znamená „hody lásky“. Jsou to společné tajné hostiny, které ve své době organizoval Ježíš se svými učedníky, kde se podporovala právě dominance ženského principu.

„Agapé?! Zajímavé…A jméno Agapit s tím má něco společného?“

Jméno Agapit je řeckého původu a znamená „přebývající v Lásce“.

„Nechápu, co má v sobě ženský princip tak výjimečného, že Ježíš tomu přikládal tak velký význam?“


Ženská podstata v sobě skrývá mocný zdroj životní síly. A pokud bude odhalen, a je možné jej odhalit pouze v duchovním aspektu, ve vyjádření vyššího stupně Lásky, pak se ukáže obrovská síla, kterou je možné používat na blahé skutky a která také umožňuje dotknout se Nirvány. Proč byl v dávných pověstech různých světových národů tento zdroj životní síly spojován s nesmrtelností? Protože se tady projevuje tvořící síla Allata! Zdroj této životní síly se nachází také v původním stvoření světa a stvoření bytostí, které osidlují Vesmír, ve stvoření Země a její hlavní tvořivé síly – vody. Právě díky tomuto zdroji životní síly byla stvořena žena jako první zástupce lidského rodu. A až mnohem později se z ženy narodil první muž. A to je plně prokazatelné. S rozvojem vědy genetiky vědci dříve či později přijdou na fakt, že ženské chromozomy jsou mnohem a zdůrazňuji mnohem starší než mužské chromozomy. A následně v souvislosti s tím bude udělána ještě řada důležitých objevů v genetice a v chápání lidské evoluce. Víc než to, dokonce už teď není tajemstvím to, že lidské embryo (nezávisle na budoucím mužském nebo ženském pohlaví, které se formuje v souladu s genetickým kódem) se v prvních týdnech po početí rozvíjí jako ženský jedinec! Takže ženská podstata v sobě skrývá velmi mocný zdroj životní síly. Ahriman samozřejmě o tom ví a dělá všechno možné, aby se lidé nedostali k tomuto zdroji a proto všemožně klade odpor, vyvrací tyto znalosti a význam ženské podstaty. Za tímto účelem jeho přisluhovači využili všech možností: začínaje tím, že mezi lidmi zaváděli kulty krvežíznivých bohyň a vzbuzovali strach a nenávist skrze lidské oběti, až po vyvyšování kultu patriarchátu, ponižování ženy na úroveň nižší bytosti, které jsou zodpovědné za veškeré zlo lidstva. A zpravidla podobná „preventivní opatření“ Ahrimana prováděli Archonti v lidské společnosti hromadně a názorně…


“…Ježíš vytvořil mezi svými žáky svobodné společenství, kde měl ženský princip velký význam, v první řadě jako tvořivá síla, klíč, kterým se otevírá uvědomění čistého poznání. Proto Ježíš nazýval Marii Magdalénu životadárnou kapkou na okvětních lístcích růže, srovnával jí s lilií, s čistotou a silou pupenu lotosu.”

Po krátké pause Sensei dodal:


“Mimochodem, kdyby do toho nezasáhl Pilát Pontský, pozemský osud Marie, jako držitelky Svatého Grálu by byl úplně jiný. Jak už jsem říkal, Ježíš dopředu věděl o zradě a spiknutí proti němu, a proto právě Marii pověřil vedením kruhu svých učedníků. Kdyby všechno pokračovalo podle očekávání Ježíše, dneska v čele Církve Ježíše (která by možná na celosvětové úrovni neměla tak velký vývoj) stála žena, jinak řečeno Tvůrce, tak jak by mělo být v každé duchovně rozvinuté společnosti.”

„Takže Ježíš udělal skutečnou duchovní revoluci, jestli to tak mohu říct, a také co se týče vztahu k ženě a jejímu postavení ve společnosti v té době,“ řekl Nikolaj Andrejevič.


„Ježíš říkal jenom pravdu. A lidé to jako vždycky překroutili po svém, samozřejmě ne bez pomoci Archóntů.

V důsledku máme civilizaci plnou předsudků!“


Lidé mají všechno ve svých rukou… Mimochodem, chtěl bych upozornit na jeden důležitý historický fakt. Čím je slovanský národ tak unikátní? Po zavedení křesťanství pro Slovany to znamenalo především uctívání Matky Boží - Bohorodičky, jinak řečeno ženského principu. Všimnete si, že první kamenný chrám na Rusi založil Vladimír v roce 989. Tento chrám, který dostal název Desetinný (Vladimír poskytl jako dar desetinu svých příjmů) byl zasvěcen právě Přesvaté Bohorodičce. Budete-li pozorně sledovat po několik století výstavbu chrámů na Rusi, všimnete si, že většina byla zasvěcena Bohorodičce (Narození, Vyvedení, Nanebevzetí Panny Marie, atd.). Toto není žádná náhoda. Někteří historikové to spojují se starověkými kořeny, které sáhají až do dob neolitu, kdy předkové Slovanů uctívali kult ženské plodnosti. Ale příčina se skrývá jinde, v široké a pro Západ tak tajemné slovanské duši, díky které Slované vždycky podvědomě vybírají správný směr duchovního vývoje a následují cestu duchovní tvořivosti, a nezáleží do jakého historického rámce se dostali. Proto se na Rusi vžilo pravoslaví a stalo se její nedílnou duchovní částí. Uctívání ženského principu zdůrazňuje Slovanům následování Pravého učení Ježíše Krista a Jeho Pravého duchovního dědictví.


Opravdu, moc zajímavé, jak to, že jsem si toho nevšiml dříve!?


„Protože ses díval na svět skrze závoj ideologie, kterou ti navázali Archonti,“ řekl Sensei.


Proto jsi neviděl…. A když ti spadne závoj, začínáš vnímat skutečné hodnoty tohoto světa, které jsou tak důležité pro tvoji duši.


…pokračování


Anastasia Novych „Sensei ze Šambaly, část 4“


Stáhnout >> [2746]