„…Když Imhotep odhaloval základy Učení o Ka... Tedy, když budeme používat současný jazyk – je to učení o energetické struktuře člověka, kam patřily pojmy jako biopole člověka, jeho aura, astrální dvojník. Imhotep tedy zasvěcoval lidi do základů Učení Ka a součástí jeho praktických lekcí bylo předávání lidem staré meditace k obnovení Ka člověka a jeho, jak se říká, ‚dobíjení‘.


„…Když budete systematicky trénovat, pak daná meditace pro vás bude velmi efektivním pomocníkem při obnově zdraví a ztracených sil. Provádět ji musíte alespoň dvakrát denně, ráno a večer. A také by bylo velmi vhodné, abyste ji prováděli po návštěvě míst, kde se shromažďují lidé, zvláště tam, kde převládají materiální hodnoty. Například trhy, obchody, hromadná doprava, místa, kde se odehrávají hromadné akce, a tak dále. Proč? Protože když se člověk nachází tak říkajíc v tlupě, tak se neustále setkává s cizorodými poli, cizími Ka. A nejen to, že sám narušuje osobní prostor jiného člověka, tak zvané ‚území Ka‘, navíc je ještě jeho osobní prostor vystaven podobnému útoku ze strany jiných lidí a nemá o tom ani tušení. Je samozřejmé, že dochází ke kontaktu a vzájemnému působení polí, které často, zvláště tam, kde vládnou materiální hodnoty, vedou k narušení obvyklého fungování Ka a následně pak k narušení práce organizmu. Člověk jde například na trh čilý, ale vrací se odsud rozlámaný, unavený, jako by mu ‚vzali všechnu sílu‘. Má bolesti hlavy a celkově ztratil sílu. To je právě ten důsledek střetu s cizím Ka. Abyste obnovili síly a fungování organizmu, musíte obnovit Ka. Toho dosáhnete buď díky přirozené samoregulaci, tedy během nočního odpočinku, nebo efektivnějším umělým způsobem – během už zmíněné meditace.“


Mimo to, daná meditace je velmi užitečná a efektivní při léčení různých onemocnění. Fakticky je univerzální. Když použiji lékařský jazyk, kontraindikace ve spojitosti s ní prakticky neexistují. Vždyť v prvé řadě obnovuje imunitu a vnitřní zdroje organizmu…„Pomáhá jak při chronických, tak i při poúrazových onemocněních. A celkem efektivně při dětské cerebrální paréze. Také velmi dobře pomáhá při hypertonii, hypotonii, napomáhá efektivnímu obnovení organizmu po mrtvici, infarktu, protože se normalizuje také funkce cév. Ale nejdůležitější je to, že samozřejmě také velmi dobře regeneruje imunitu člověka, odebírá přebytečné napětí a obnovuje síly.


Stáhnout >> [3600]