Tyto starodávné praktiky jsou užitečné nejenom pro ty, kteří cvičí bojová umění, ale především pro ty, kteří mají omezenou možnost pohybu – pro osoby se zdravotním postižením, osoby upoutané na lůžko. Pro ně je to velká šance, protože tím jim začíná zcela nový život. I když například nemají končetiny, mohou pozorovat všechno, co si přejí, cestovat astrálem a překonávat překážky, které ani fyzické tělo nepřekoná. Kromě toho se lidé se zdravotním postižením, ochrnuté osoby, i když mají nefunkční nervy, mohou naučit ovládat svaly a jejich tělo se bude volně pohybovat. Prostě nebude mít na vybranou! Neexistuje síla, která by se mohla postavit Boží síle nebo Boží vůli. Všechno zaleží na čistotě vaší Víry a vnitřního duchovního světa. Vždyť nemoc je v podstatě především důsledkem slabosti vaší víry a síly ducha. Jestli člověk dokáže udělat pořádek ve svém vnitřním světě, pak fyzickému tělu nezbývá nic jiného, než následovat duchovní. Ještě jednou opakuji, tělo je jenom vůz a vy jste jeho kočí. Jen vy můžete dát vlastní vůz do pořádku a vést ho určitým směrem, který vybíráte jen vy sami.“


Stáhnout >> [3994]