„Není vhodné znepokojovat Pána z jakéhokoli důvodu než pro spásu duše své. Neproste o tělo, o zdraví, nestrachujte se o život – to vše je jen prach a touhy nenasytné. Není důstojnější prosby než prosba o spasení své duše.“

 

Modlitba pro spásu duše

 

Otče můj Všemohoucí,
V Tebe jediného vkládám své naděje
A prosím tebe, Pane,
Jen o spásu duše své,
Buď vůle Tvá Svatá
Posílením mým na této cestě
Neboť život bez Tebe je okamžik prázdný.
Jen ve službě Tobě je život věčný.
Amen

 

Vidíte jen pouhá slova. Je snadné je přečíst. Mnohem těžší je uvědomit si jejich podstatu. Abych vám v tom pomohl, povím vám jeden příběh, který se odehrál velmi dávno. Je to tak dávno, že se z něj už stala legenda. Ale je aktuální i dnes.

 

Stáhnout >> [3978]